Huippufiilis

Huippu-fiilis

Palvelut

Työhyvinvoinnin kehittäminen

 • luennot ja valmennukset
 • työhyvinvoinnin mittaukset: ilmapiiri, työtyytyväisyys, mittauksen kokonaisvaltaisuus
 • työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittäminen
 • energinen henkilöstö -workshopit
 • anteeksianto työpaikalla -workshop ja -luento

Esimiesvalmennukset esimiehille ja johdolle

 • koulutukset ja valmennukset, joiden teemoina esim.
  • valmentava johtaminen
  • kehittyminen johtajana
  • esimiehen viestintä
  • muutosjohtaminen
  • strategiat käytäntöön
  • tunneäly työssä
 • ylimmän johdon coaching ja sparraus
 • esimiestaitojen mittaukset, 360-mittaus ym.

Huippusuoritus työpaikalla

 • luennot, valmennukset, konsultointi
 • asiantuntijoiden, esimiesten ja johdon huippusuoritus
 • yksilö- ja tiimitasolla huippusuoritusten aikaansaaminen

Organisaatiokulttuurin kehittäminen

 • luennot ja valmennukset
 • mittaaminen

Asiakkaitamme mm.

Teollisuuden Voima Tampereen teknillinen yliopisto Pori Energia Porin Nuorkauppakamari Satakunnan sairaanhoitopiiri Ulvilan kaupunki Kotkan kaupunki Haminan kaupunki Porin kaupunki Danske Bank

Kirjallisuus

Harri Virolainen & Ilkka Virolainen. 2018. Mielen voima oppimisessa.Harri Virolainen & Ilkka Virolainen. 2018. Mielen voima oppimisessa.
Jokaisen on mahdollista oppia nopeasti uusia tietoja ja taitoja. Kolmannessa Mielen voima -sarjan kirjassaan Harri ja Ilkka Virolainen jakavat lukijoille tehokkaan oppimisen salaisuuden sekä kertovat, miten opettamista ja oppilaitoksia voidaan kehittää tukemaan oppilaan hyvinvointia ja oppimista. Suurimmat esteet ihmisen oppimiskyvylle löytyvät rajoittavista uskomuksista sekä sopimattomista oppimistavoista. Kirja tarjoaa työkaluja oppimiskyvyn, ajattelun ja ongelmanratkaisutaidon kehittämiseen. Se soveltuu jokaiselle, joka haluaa edistää omaa oppimiskykyään, sekä opettajille, kouluttajille, oppilaitosten johtajille ja henkilöstöjohtajille. Harri ja Ilkka Virolainen ovat erinomaisia esimerkkejä mahtavasta oppimiskyvystä, sillä molemmilla on neljä maisterin tutkintoa ja yksi tohtorin tutkinto. He ovat toimineet erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä noin 20 vuoden ajan Suomessa ja ulkomailla ja voittaneet lukuisia opetus- ja koulutuspalkintoja. Lue lisää

Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2017. Tietoinen johtaminen.Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2017. Tietoinen johtaminen.
Nosta johtaminen kokonaan uudelle tasolle. Oletko käynyt lukuisia johtamiskoulutuksia ja -valmennuksia? Ehkä omaat vuosikymmenien johtamiskokemuksen ja sen sijaan, että olisit toistanut vain samaa käyttäytymistä usean vuoden ajan, olet kyennyt todella uudistamaan johtamistasi. Olitpa sitten erittäin kokenut suuyrityksen johtaja tai vasta esimiesuraa aloitteleva, voit nostaa johtamisen kokonaan toiselle tasolle hyödyntämällä tietoisen johtamisen käytänteitä. Tietoinen johtaminen tuo esille, miten nostamalla tietoisuuden tasoa, kyetään toimimaan täysin uudella tasolla. Tietoisuuden nousun kautta moni asia, mitä johtaja piti aiemmin mahdottomana, tulee mahdolliseksi. Lue lisää

Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2017. Mielen voima urheilussa.Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2017. Mielen voima urheilussa.
Haluatko rikkoa nimissäsi olevan Suomen ennätyksesi? Valmistaudutko maailmanmestaruuskilpailuihin ja tähtäimenäsi on tehdä siellä urheilu-urasi paras suoritus. Vai haluatko saada valmentamasi joukkueen pelaamaan paremmin yhteen ja tekemään peleissä huippusuorituksia? Entä haluatko kuntourheilijana parantaa omaa golf-tasoitustasi tai nauttia enemmän kuntosaliharjoittelusta ja saada myös parempia tuloksia? Valjastamalla mielen voimavarat tehokkaaseen käyttöön, ovat nämä mahdollisia. Lue lisää

Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2016. Mielen voima työssä.Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2016. Mielen voima työssä.
Ei ole sattumaa, että tietyt ihmiset menestyvät työssään erinomaisesti. Suurimmat esteet työssä menestymiseen liittyvät mielen rajoituksiin, ja menestyneet ihmiset osaavat hyödyntää potentiaaliaan kokonaisvaltaisemmin. Ottamalla mielen voimavarat käyttöönsä voi kuka tahansa yltää huippusuorituksiin. Sen sijaan, että tekee pitempiä työpäiviä, voi tavoitteet saavuttaa muuttamalla ajattelu- ja toimintatapoja. Mielen voima työssä näyttää tutkimustulosten ja käytännön tapausten avulla, miten työntekoon saadaan lisää energisyyttä ja nostetaan innovatiivisuuden tasoa merkittävästi. Kirja antaa myös vinkkejä keskittymiskyvyn parantamiseen ja tuottavuuden lisäämiseen. Lue lisää

Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2016. Mielen voima.Ilkka Virolainen & Harri Virolainen. 2016. Mielen voima.
Millainen rooli tunteilla on hyvinvointiin? Miten plaseboilmiö vaikuttaa ihmisten arjessa? Kuinka ihmiset ovat parantuneet vakavista sairauksista hyödyntämällä mielen voimavaroja? Mitkä ovat meditaation terveysvaikutukset? Mieli on kuin lihas: kun sitä käyttää, se vahvistuu. Ihminen voi käyttää mieltään oman terveyden edistämiseen ja toisaalta negatiivisilla ajattelumalleillaan ja liiallisella huolehtimisellaan vaikuttaa terveyteensä negatiivisesti. Negatiiviset ajattelumallit ja huolehtiminen luovat kehoon stressitilaa ja alentavat immuniteettia. Vastaavasti positiivinen elämänasenne vahvistaa immuniteettia ja lisää tutkitusti elinikää. Lue lisää

Virolainen, Harri. 2012. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi.Virolainen, Harri. 2012. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi.
Kokonaisvaltainen työhyvinvointi tuo esiin työhyvinvoinnin eri osa-alueita sekä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä monipuolisesti. Kirjassa käsitellään työhyvinvointia useasta eri näkökulmasta, kuten yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta. Varsinkin työpaikan näkökulma painottuu lähestymistavassa. Kirja sisältää työhyvinvointiin liittyvien teorioiden ja tutkimustulosten lisäksi runsaasti esimerkkejä eri organisaatioiden työhyvinvoinnin käytänteistä. Lisäksi kirja antaa käytännöllisiä vinkkejä kuinka mitata ja kehittää työhyvinvointia. Kirja soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen kursseille. Lisäksi kirja tarjoaa työkaluja organisaatioiden johto- ja esimiestehtävissä sekä työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen parissa työskenteleville henkilöille. Lue lisää

Virolainen, Ilkka. 2010. Johdon coching: Rajanvetoja, taustateorioita ja prosesseja. LUT. VäitöskirjaVirolainen, Ilkka. 2010. Johdon coching: Rajanvetoja, taustateorioita ja prosesseja. LUT. Väitöskirja.
Johdon coaching on henkilökohtainen johdon kehittämisen menetelmä, jossa coach auttaa coachattavaa itse löytämään omaa kehittymistään ja toimintaansa koskevia ratkaisuja. Johdon coaching on lisääntynyt maailmalla ja Suomessa voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Kasvaneesta suosiosta huolimatta johdon coachingia on tutkittu vähän Suomessa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, miten johdon coaching määritellään ja miten se eroaa sitä lähellä olevista menetelmistä, sekä mitkä ovat johdon coachingiin liittyvat taustateoriat ja miten johdon coachingia toteutetaan. Lue lisää

Virolainen, Harri. 2010. “KAI SITÄ IHMINEN ON VAAN SEMMOINEN LAUMAELÄIN” – Virtuaalisen tiimin ilmapiiri. TSE. VäitöskirjaVirolainen, Harri. 2010. “KAI SITÄ IHMINEN ON VAAN SEMMOINEN LAUMAELÄIN” – Virtuaalisen tiimin ilmapiiri. TSE. Väitöskirja.
Lähes jokaisessa organisaatiossa organisaatioilmapiiriin liittyvät asiat nousevat esiin työntekijöiden kesken virallisissa palavereissa, kahvipöytäkeskusteluissa tai vähintään jokaisen yksilön omissa ajatuksissa. Ilmiö itsessään koskettaakin jokaista organisaatiossa työskentelevää henkilöä ja vaikuttaa yksilöiden käytökseen organisaatiossa. Ilmapiiriin keskeisesti vaikuttava tekijä on organisaation henkilöstö. Erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ilmapiiri välittyy usein tiedostamatta sitä erityisemmin. Entäpä mikäli kollegoita ei tapaakaan fyysisesti juuri lainkaan? Millainen ilmapiiri organisaatiossa tällöin vallitsee ja miten se muodostuu? Nämä ovat oleellisia kysymyksiä virtuaalisen organisaation ilmapiiriä tutkittaessa. Tässä tutkimuksessa keskitytäänkin selvittämään ilmapiiriä erityisesti virtuaalisessa, hajautetussa organisaatiossa. Lue lisää

"Muuttamalla ajattelumallejamme, näemme että tämäkin on mahdollista saavuttaa." Ilkka

Valmentajat

Harri Virolainen

Harri Virolainen

Kauppatieteen tohtori, kauppatieteen maisteri, kasvatustieteen maisteri, terveystieteen maisteri ja liikuntatieteen maisteri.

Työskennellyt yliopistossa johtamisen opetus- ja tutkimustehtävissä sekä johdon ja esimiesten kehittämisen tehtävissä yli 10 vuotta. Tietokirjailija, kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita työhyvinvoinnista, motivaatiosta, oppimisesta, henkilöstön kehittämisestä, muutoksen johtamisesta ym., joita julkaistu niin Suomessa kuin kansainvälisissä lehdissä ja kirjoissa.

Coachannut, valmentanut ja kouluttanut tuhansia suurten ja keskikokoisten organisaatioiden ylintä johtoa, esimiehiä, eri alan asiantuntijoita, huippu-urheilijoita ja urheiluvalmentajia. Harri on kehittänyt mallin työhyvinvointiin ja huippusuorituksiin työpaikalla.

Hän on saanut useita esiintymis- ja puhujapalkintoja, esimerkiksi: Turun yliopiston vuoden opettaja 2014, Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön vuoden opettaja 2014, 2015 ja 2017 sekä Porin yliopistokeskus Science slam -voitto 2013.

Harri harrastaa vapaa-ajallaan monipuolisesti liikuntaa ja matkustusta. Lisäksi Harri toimii sivutoimisena energiahoitajana ja taikurina. Hän on esiintynyt lukuisissa tv-, radio- ja lehtihaastatteluissa.

"Suurimmat esteet huippusuoritukseen löytyvät ihmisten korvien välistä." Harri

Ilkka Virolainen

Ilkka Virolainen

Kauppatieteen tohtori, kauppatieteen maisteri, kasvatustieteen maisteri, terveystieteen maisteri ja liikuntatieteen maisteri. Lisäksi lyhyempiä koulutuksia ja kursseja liittyen valmentamiseen, coachingiin, konsultointiin ja hyvinvointiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Ilkka on hyödyntänyt laajaa koulutustaustaansa monipuolisesti ja innovatiivisesti johtajien ja henkilöstön kehittämisessä. Hän on valmentanut ja kouluttanut huippuasiantuntijoita, esimiehiä ja johtajia eri aloilta yli kymmenen vuoden ajan kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa. Teemat ovat liittyneet johtamiseen, johdon kehittämiseen, johtajien ja yrittäjien huippusuoritukseen, tunneälyyn, työhyvinvointiin sekä intohimon ja innostuksen kokemiseen työssä ja elämässä. Ilkka on kirjoittanut useita artikkeleita kyseisiin aiheisiin liittyen ja puhunut aiheista eri puolilla maailmaa. Hänen saamansa palaute eri maissa on ollut erittäin hyvää.

Ilkka on innostava, monipuolinen ja inspiroiva valmentaja sekä esiintyjä. Hän kykenee lähestymään tilanteita kokonaisvaltaisesti ja syvällisesti. Hänellä on ilmiömäinen kyky oivalluttaa henkilöä itseä saamaan tilanteeseen liittyviä oivalluksia ja laittaa niitä menestyksellisesti käytäntöön. Ilkka on kehittänyt innovatiivisia malleja tietoiseen johtamiseen liittyen, jotka auttavat yksilöä sekä tiimiä huippusuoritukseen.

Vapaa-ajalla Ilkka harrastaa liikuntaa ja kulttuuria, tykkää liikkua luonnossa sekä tekee energiahoitoja ja fasilitointia ihmisten hyvinvoinnin ja henkisen kasvun edistämiseksi.

"Suurimmat esteet sille mitä sanot kykeneväsi tekemään, liittyvät omiin uskomuksiisi." Ilkka

Yhteystiedot

Tiedustelut ja palvelujen myynti

Bränditoimisto Rock My Business®

029 007 5700

contact@rockmybusiness.fi

"Riippumatta menneisyydestäsi loppuelämäsi voi olla fantastinen." Harri